• 89/2021. (II. 27.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt a járvány elleni védekezést elősegítő egyes intézkedésekről
 • 88/2021. (II. 27.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 • 84/2021. (II. 24.) Korm. rendelet a Nemzeti Oltóanyaggyár és a Nemzeti Koronavírus-Oltóanyaggyár megvalósításával és az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
 • 82/2021. (II. 23.) Korm. rendelet - egyes veszélyhelyzettel összefüggő kormányrendeletek módosításáról
 • 2021. évi I. törvény (2021-02-22- 2021-05-22) a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről
 • 80/2021. (II. 22.) Korm. rendelet - a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról
 • 1064/2021. (II. 19.) Korm. határozat - az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet Ukrajnai Különleges Megfigyelői Missziója számára 2500 darab Covid-19 vírusfertőzés kimutatását szolgáló Standard Q COVID-19 típusú antigén gyorsteszt adományozásáról és szállításáról
 • 78/2021. (II. 19.) Korm. rendelet - a nemzetgazdaság működőképességének megőrzése céljából a nyersanyag-ellátás veszélyhelyzet időszaka alatt történő megfelelő biztosítása érdekében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és kapcsolódó kormányrendeletek, valamint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról
 • 69/2021. (II. 19.) Korm. rendelet - egyes, az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról
 • 68/2021. (II. 19.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet ideje alatt a gyógyszertáron kívül történő gyógyszerforgalmazás egyes szabályainak eltérő alkalmazásáról
 • 64/2021. (II. 12.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes egyszerűsített közjegyzői eljárási szabályokról szóló 732/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
 • 63/2021. (II. 12.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról
 • 8/2021. (II. 12.) ITM rendelet - egyes közlekedési képzésekkel összefüggő, a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról
 • 1046/2021. (II. 10.) Korm. határozat a Szlovák Köztársaságban működő egészségügyi intézmény részére egészségügyi eszközök biztosításáról
 • 1044/2021. (II. 9.) Korm. határozat az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Fogászati ellátás jogcíme 2021. évi előirányzatának megemeléséről
 • 57/2021. (II. 10.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet idején biztosított arcképes azonosítást lehetővé tevő videotechnológián alapuló telemedicináról
 • 1045/2021. (II. 10.) Korm. határozat - a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból,[/b] [b]a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról
 • 1038/2021. (II. 5.) Korm. határozat a Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsönről
 • 45/2021. (II. 5.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról
 • 1032/2021. (II. 5.) Korm. határozat - a csíksomlyói tűzvész károsultjai között a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében egészségügyi készlet biztosításáról
 • 1028/2021. (II. 5.) Korm. határozat - a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról
 • 43/2021. (II. 2.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
 • 1026/2021. (II. 2.) Korm. határozat - a veszélyhelyzettel összefüggésben a közfoglalkoztatási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 1846/2020. (XI. 25.) Korm. határozat módosításáról
 • 42/2021. (II. 2.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról
 • 33/2021. (I. 29.) Korm. rendelet - egyes orvos- és egészségtudományi felsőoktatási intézmények veszélyhelyzet idején történő működésével összefüggő intézkedésekről
 • 32/2021. (I. 29.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról
 • 31/2021. (I. 29.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet idején az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 49. §-a szerinti szünetelésre vonatkozó eltérő szabályokról
 • 30/2021. (I. 29.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet idejére eső időközi választásokra, valamint az országos és helyi népszavazásokra vonatkozó átmeneti rendelkezésekről
 • 29/2021. (I. 29.) Korm. rendelet - a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 • 28/2021. (I. 29.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet és más kormányrendeletek veszélyhelyzeti módosításáról
 • 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről
 • 26/2021. (I. 29.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről
 • 23/2021. (I. 28.) Korm. rendelet - egyes kormányrendeletek járványügyi készültségi tárgyú módosításáról
 • 22/2021. (I. 28.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet ideje alatt igénybe vehető szakképzési hozzájárulás-fizetési kedvezményről
 • 19/2021. (I. 28.) Korm. rendelet - a biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz szükséges egyes intézkedésekről szóló 488/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet módosításáról
 • 16/2021. (I. 22.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet ideje alatt a külföldről érkező hallgatók egészségügyi alkalmassági vizsgálatát érintő egyes szabályokról
 • 15/2021. (I. 22.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet ideje alatt a polgármesteri feladatok ellátásának egyes kérdéseiről
 • 14/2021. (I. 22.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet idején az egyes közigazgatási perekben alkalmazandó illetékességi szabályokról
 • 13/2021. (I. 22.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet ideje alatt a központi költségvetésre vonatkozó szabályoktól eltérő rendelkezésekről
 • 1008/2021. (I. 20.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról
 • 1005/2021. (I. 14.) Korm. határozata rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról, a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és címrendi kiegészítésről
 • 1004/2021. (I. 14.) Korm. határozat - a COVID-19 oltóanyagok további beszerzéséről
 • 732/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes egyszerűsített közjegyzői eljárási szabályokról
 • 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet - egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról
 • 697/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
 • 2030/2020. (XII. 29.) Korm. határozat - a koronavírus elleni nemzeti oltóanyag fejlesztésének támogatásáról
 • 696/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet - az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról
 • 695/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet - az Országos Kórházi Főigazgatóságról szóló 506/2020. (XI. 17.) Korm. rendelettől eltérő, veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról szóló 517/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet módosításáról
 • 694/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet - az országos gyógyintézetek és az országos társgyógyintézetek működésének, valamint irányításának veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól
 • 693/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet - a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának támogatásáról
 • 692/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet ideje alatt az állam tulajdonában álló gyógyszerek, orvostechnikai eszközök, valamint egyéni védőeszközök járvány megelőzéséhez, terjedésének megakadályozásához szükséges hasznosításáról, továbbá az állami, egyes önkormányzati fenntartású egészségügyi intézmények kötelezettségvállalásának egyes szabályairól
 • 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet - a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről
 • 690/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet - a Budapesten és Pest megyében működő állami fenntartású egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányításának veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól
 • 689/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet ideje alatt elektronikus úton megkötött pénzügyi szolgáltatási szerződésekről
 • 688/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet ideje alatt a családi gazdaságok nyilvántartásba vételének sajátos szabályairól
 • 687/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet ideje alatt az építkezések egyszerű bejelentéssel történő megvalósíthatóságának kiterjesztéséről
 • 664/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról szóló 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
 • 659/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról
 • 658/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet - a központi költségvetés terhére nyújtott támogatásoknak a veszélyhelyzethez igazodó különleges szabályairól
 • 657/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet ideje alatt a keresőképtelenség és a keresőképesség orvosi elbírálásának és igazolásának egyes kérdéseiről
 • 645/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint [/b] [b]a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet módosításáról
 • 644/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet - a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél működő egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatottakra vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról
 • 643/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet ideje alatt az államháztartásra vonatkozó szabályoktól eltérő rendelkezésekről
 • 642/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet ideje alatt egyes külszolgálattal kapcsolatos eltérő rendelkezésekről
 • 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet - a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről
 • 638/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
 • 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet - a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről
 • 1987/2020. (XII. 22.) Korm. határozat - a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges intézkedésről
 • 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet - a Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről
 • 609/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet ideje alatt az állami és önkormányzati bérleti szerződésekre vonatkozó eltérő szabályokról
 • 605/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet - a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról608/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról
 • 604/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet - a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény egyes szabályainak a veszélyhelyzet ideje alatt történő alkalmazásáról
 • 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet - a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről
 • 602/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet - az önkéntes tartalékos szolgálati viszonyra vonatkozó rendelkezéseknek a veszélyhelyzet idején történő alkalmazásáról és egyes igazolások érvényességének meghosszabbításáról
 • 601/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet - egyes, az egészségügyi katonák és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottak jogállására vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról
 • 16/2020. (XII. 17.) MEKH rendelet - termelőegységekhez kapcsolódó prémium típusú támogatások esetében a villamosenergia-termelés megkezdés, kereskedelmi üzem megkezdés határidőinek veszélyhelyzettel összefüggésben történő meghosszabbításáról szóló 7/2020. (VIII. 5.) MEKH rendelet módosításáról
 • 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat - a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából, [/b] [b]a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról
 • 585/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet - egyes, a honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott rezidensek közalkalmazotti jogviszonya átalakulásának veszélyhelyzeti szabályairól
 • 584/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet - a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
 • 583/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
 • 582/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet ideje alatt biztosított utazási kedvezményekről
 • 577/2020. (XII. 11.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet ideje alatt a bírósági és ügyészségi szervezeti és jogállási törvények egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 531/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról
 • 571/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról
 • 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről
 • 568/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet - a bölcsődei ellátás állami támogatásának a veszélyhelyzettel összefüggő egyes rendelkezéseiről
 • 567/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet - a családok anyagi biztonságának erősítése érdekében szükséges, a veszélyhelyzettel összefüggő egyes rendelkezésekről
 • 1893/2020. (XII. 9.) Korm. határozat - a veszélyhelyzet idején a parkolás könnyítése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1839/2020. (XI. 21.) Korm. határozat módosításáról
 • 563/2020. (XII. 8.) Korm. rendelet - a biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz szükséges egyes intézkedésekről szóló 488/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet módosításáról
 • 559/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet - az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletekkel összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról
 • 558/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet - az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók, a nevelési, oktatási intézményekben nevelési, oktatási tevékenységet végző dolgozók, a szociális intézményekben dolgozók, valamint a bölcsődei ellátásban dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres vizsgálatáról és az egészségügyi ellátással összefüggő egyes kérdésekről szóló 509/2020. (XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról
 • 557/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
 • 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről
 • 553/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet idején közintézmények területén alkalmazandó védelmi intézkedésekről
 • 552/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet - az egyes veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról
 • 551/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet - az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
 • 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról
 • 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról
 • 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat - a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról
 • 532/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet idején alkalmazandó gazdaságvédelmi intézkedésről
 • 531/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet ideje alatt a bírósági és ügyészségi szervezeti és jogállási törvények egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról
 • 1856/2020. (XI. 26.) Korm. határozat - a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról
 • 526/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet - az egészség- és önsegélyező pénztáraknak a szociális intézményekre vonatkozó működési és üzemeltetési szabályairól
 • 525/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet - az orvos- és egészségtudományi felsőoktatási intézmények irányító megyei intézményi feladatokat el nem látó klinikai központjainak irányítására a veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról
 • 524/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet - az orvos- és egészségtudományi felsőoktatási intézmények irányító megyei intézményi feladatokat is ellátó klinikai központjainak irányítására a veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról
 • 523/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet - a szálláshely-szolgáltatók meghiúsuló foglalásaiból eredő bevételkiesés részleges megtérítéséről
 • 522/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet idején a felsőoktatást érintő egyes szabályokról
 • 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről
 • 520/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletnek a maszkviseléssel összefüggő módosításáról
 • 519/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet - a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 • 1846/2020. (XI. 25.) Korm. határozat - a veszélyhelyzettel összefüggésben a közfoglalkoztatási szabályok eltérő alkalmazásáról
 • 1843/2020. (XI. 24.) Korm. határozat - a Debrecen Nemzetközi Repülőtér koronavírus-járvánnyal összefüggő támogatásáról
 • 42/2020. (XI. 24.) EMMI rendelet - a kihirdetett veszélyhelyzet miatt szükséges egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
 • 513/2020. (XI. 23.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
 • 512/2020. (XI. 21.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet idején a parkolást könnyítő intézkedésekről
 • 1839/2020. (XI. 21.) Korm. határozat - a veszélyhelyzet idején a parkolás könnyítése érdekében szükséges intézkedésekről
 • 1826/2020. (XI. 19.) Korm. határozat - a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatási előirányzat keretösszegének ismételt megemeléséről
 • 510/2020. (XI. 19.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
 • 1816/2020. (XI. 18.) Korm. határozat - a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatási előirányzat keretösszegének megemeléséről
 • 1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozat - a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról
 • 507/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet - az állami fenntartású, egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányításának a veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól
 • 506/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet - az Országos Kórházi Főigazgatóságról
 • 505/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet - a 2020. november 4-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról
 • 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről
 • 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról
 • 499/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet során a Magyar Honvédség által a kórházakban ellátott feladatokról
 • 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet - egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról
 • 489/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet - a pedagógus-továbbképzés veszélyhelyzeti szabályairól
 • 488/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet - a biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz szükséges egyes intézkedésekről
 • 487/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról
 • 2020. évi CIX. törvény - a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről
 • 486/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi dolgozók és a koronavírus világjárvány elleni védekezésben közreműködő orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményéről
 • 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről
 • 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről
 • 483/2020. (XI. 5.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet idejére eső időközi választásokra vonatkozó átmeneti rendelkezésekről
 • 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről
 • 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet kihirdetéséről