Az ETK zRt. a hazai belső ellenőrzési szakmának, valamint a Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezetével szoros együttműködésben a belső ellenőrök oktatásának és továbbképzésének elismert vezető piaci szereplője.

Külső szolgáltatóként évek óta nyújt belső ellenőrzési szolgáltatásokat és – a releváns jogszabályok megjelenése óta – megfelelési tanácsadást költségvetési szerveknél és köztulajdonban álló gazdasági társaságoknál egyaránt.

Mindkét szolgáltatási területen tapasztaltuk, hogy a szervezetek belső szabályozási rendszerének jogszabályi megfelelősége jelentős hangsúlyt kap mind az Állami Számvevőszék, mind pedig a tulajdonosi joggyakorlók ellenőrzési gyakorlatában. Ezek az ellenőrzések pedig nagyon „alaposak”, néha rugalmatlanok, szinte szó szerint ragaszkodnak a jogszabályi helyek előírásaihoz.

Jóllehet mintaszabályzatok nyújtásával többen is foglalkoznak, 2019-ben elhatároztuk saját mintatár elkészítését és a felhasználói internetes felület kialakítását. A szabályzatok körét folyamatosan bővítettük az általánosan kötelezőktől (pl. számviteli szabályzatok) a specifikus szabályzatokig (pl. megfelelési funkció szabályozási környezete). A szolgáltatás során – jogszabályi változások és a könnyebb adaptálás miatt – a szabályzatokat szükség szerint módosítottuk, kezelhetőségüket javítottuk. Ezzel párhuzamosan kezdtük el kiszolgálni a kisvállalkozások és a civil szervezetek igényeit is.

A szolgáltatási tartalom bővítését a jogszabályi magyarázatok, az ellenőrzési nyomvonal minták, kockázati leltár minták és az ellenőrzési megállapítás minták jelentették partnereink kockázatkezelési és belső kontrollrendszere fejlesztésének támogatására.

A Tudástárat érintő változásokról, aktualitásokról havi hírlevélben tájékoztatjuk partnereinket.

Felhasználóink száma az évek során folyamatosan bővült, az első év (2019) regisztrációit követően 2020-ban előfizetőink száma a duplájára nőtt, és azóta is folyamatosan nő.

  1. első három hónapjában szisztematikusan áttekintettük és felülvizsgáltuk a szabályzatokat, hangsúlyt fektetve azok könnyebb használhatóságára és adaptálására. Sok esetben – függelékben – adtunk opcionális lehetőségeket az egyes szervezeti és működési specialitások beépítésére.

Szakértő szervezet közreműködésével 2022. március hónapban projektet indítottunk el Tudástár szolgáltatásunk web oldalának fejlesztésére azzal a céllal, hogy felhasználóink számára a hasznos tartalom mellett könnyebb felhasználhatóságot és modernebb vizualitást biztosítsunk. Jelenleg a tervezés fázisában tartunk, a fejleményekről, a felhasználást érintő esetleges változásokról a havonta megjelenő hírlevelekben fogunk tájékoztatást adni.

A jelentős kapacitást lekötő fejlesztési munka mellett természetesen folytatjuk az ellenőrzési dokumentumok körének bővítését (pl. ellenőrzési kérdéslisták publikálásával), jelentésminták bemutatását, új szabályzatminták kidolgozását, ezzel is támogatva partnereinket a belső kontrollrendszerrel kapcsolatos feladataik ellátásában.

 

  1. április 12.

Szentgyörgyvölgyi Zoltán

felelős szerkesztő