1469/2019. (VII. 31.) Korm. határozat a Gúth-Keled Idegenforgalmi és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület feladatainak támogatásáról

1464/2019. (VII. 30.) Korm. határozat a kutatási, fejlesztési és innovációs célú támogatások bővítésérő

1462/2019. (VII. 30.) Korm. határozat a Modern Városok Program keretében a Veszprémi Iparos Park beruházás megvalósítása érdekében történő támogatás biztosításáról

1460/2019. (VII. 30.) Korm. határozat a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjnak a tanító alapképzésben részt vevőkre történő kiterjesztéséhez szükséges forrásbiztosításról

1459/2019. (VII. 30.) Korm. határozat az egészségügyi szakfelügyelettel összefüggő forrás biztosításáról

1458/2019. (VII. 30.) Korm. határozat egyes szennyvíz-elvezetési és -tisztítási agglomerációk fejlesztési igényeinek finanszírozásáról

1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozat a gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések és további települések közbiztonsági kamerarendszerének támogatásáról

1456/2019. (VII. 26.) Korm. határozat a VEKOP-5.3.3-17-2017-00006 azonosító számú („Az Érd, Riminyáki út – Gellért utca csomópontjának fejlesztése” című) és a VEKOP-5.3.3-17-2017-00007 azonosító számú („Az Érd, Felső utca egy szakaszának felújítása forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével” című) projekt támogatásának növeléséről

1455/2019. (VII. 26.) Korm. határozat a TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00009, TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00023 és a TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00012 azonosító számú projektek támogatásának növeléséről

1454/2019. (VII. 26.) Korm. határozat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 3. és 4. prioritása keretében finanszírozott négy darab projekt támogatásának növeléséről

1449/2019. (VII. 26.) Korm. határozat az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú („Digitális kompetencia fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

1443/2019. (VII. 26.) Korm. határozat a Magyar Nemzeti Táncegyüttes állandó játszóhely-kialakítását célzó beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

1439/2019. (VII. 26.) Korm. határozat a Nemzeti Táncszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szakmai feladatai ellátásához szükséges többletforrás biztosításáról

1436/2019. (VII. 26.) Korm. határozat a 2020. évi Vízilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

1435/2019. (VII. 26.) Korm. határozat a Határtalanul! program 2019. évi többletforrás-igényének biztosításáról

1434/2019. (VII. 26.) Korm. határozat a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság finanszírozásához szükséges intézkedésekről

1433/2019. (VII. 26.) Korm. határozat a Nemzeti Védelmi Szolgálat létszámfejlesztéséhez szükséges források biztosításáról

1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

1423/2019. (VII. 18.) Korm. határozat a települési önkormányzatok támogatásáról és egyes települési önkormányzatokat érintő kormányhatározatok módosításáról

1424/2019. (VII. 18.) Korm. határozat a TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002 azonosító számú („Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása” című) és a TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00010 azonosító számú („Városközponti Óvoda Budai Nagy Antal Utcai Székhelyintézménye felújítása” című) projekt támogatásának növeléséről

1423/2019. (VII. 18.) Korm. határozat a települési önkormányzatok támogatásáról és egyes települési önkormányzatokat érintő kormányhatározatok módosításáról

1419/2019. (VII. 16.) Korm. határozat a TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00003 azonosító számú („Iparterület fejlesztése Mélykúton” című) és a TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00012 azonosító számú („Zákányszék Község belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről

1417/2019. (VII. 16.) Korm. határozat a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2019. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

1416/2019. (VII. 16.) Korm. határozat az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2019. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

1415/2019. (VII. 10.) Korm. határozat a Józsefvárosi strand- és gyógyfürdő beruházás előkészítésének támogatása érdekében fejezetek közötti átcsoportosításról

1412/2019. (VII. 10.) Korm. határozat a Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány létrehozásáról, valamint a működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról

1411/2019. (VII. 9.) Korm. határozat az Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak elnevezésű felsőoktatási program 2019/20-as tanévébe belépő hallgatói létszámról, az ehhez szükséges forrás biztosításáról, valamint az alumni rendszer kialakításáról és fenntartásáról

1408/2019. (VII. 8.) Korm. határozat a budapesti felsőoktatási intézmények egyes gyakorló intézményei infrastruktúrájának felújítása, korszerűsítése és bővítése beruházás előkészítésének támogatásáról

1406/2019. (VII. 8.) Korm. határozat a vajdasági magyarság nemzeti jelentőségű fejlesztései és programjai támogatásához szükséges forrás biztosításáról

1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozat a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának megalapozásáról

1403/2019. (VII. 5.) Korm. határozat a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési programcsomagról

1399/2019. (VII. 4.) Korm. határozat a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány támogatásáról

1395/2019. (VI. 28.) Korm. határozat a bajai sportuszoda és élményfürdő fejlesztése beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról