1561/2019. (IX. 30.) Korm. határozat az Esztergomi kistérség hosszú távú árvízi biztonsága és ármentesítése érdekében szükséges árvízvédelmi fejlesztések forrásának biztosításáról
1557/2019. (IX. 26.) Korm. határozat a Modern Városok Program keretében a „Zalaegerszegi Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi „Mindszenty Út” megvalósítása” részeként a „Göcseji Múzeum fejlesztése” projektelemhez szükséges támogatás biztosításáról
1556/2019. (IX. 26.) Korm. határozat a Modern Városok Program keretében a Békéscsabai Röplabda Akadémia infrastrukturális feltételeinek megteremtésére, valamint a Békéscsabai Sportcentrumban a Sportok Háza kialakítására irányuló beruházások megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról
1555/2019. (IX. 26.) Korm. határozat a „Kecskemét Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása”, valamint a „Bicske vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása” című projektjavaslatokkal kapcsolatos egyes kormányhatározatok módosításáról
1554/2019. (IX. 26.) Korm. határozat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2., 3., 4. és 6. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
1553/2019. (IX. 26.) Korm. határozat a KEHOP-5.2.2-16-2016-00104 azonosító számú („Kiemelt épületenergetikai fejlesztések a Somogy Megyei Kormányhivatalnál” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1551/2019. (IX. 26.) Korm. határozat települési önkormányzatok fejlesztési és működési támogatásáról
1548/2019. (IX. 25.) Korm. határozat az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület ingatlan beruházásainak, valamint a Diakónia Keresztyén Alapítvány programjának finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról
1547/2019. (IX. 25.) Korm. határozat a Váci és Pápai Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének megvalósításáról
1544/2019. (IX. 25.) Korm. határozat a Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ létrejöttét célzó beruházás előkészítéséhez szükséges intézkedésekről
1539/2019. (IX. 20.) Korm. határozat a Magyar Falu Program végrehajtásával összefüggésben szükséges 2019. évi előirányzat-átcsoportosításról
1536/2019. (IX. 18.) Korm. határozat a Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola fejlesztéséről
1535/2019. (IX. 18.) Korm. határozat a tatabányai multifunkciós csarnok beruházás megvalósításáról
1534/2019. (IX. 18.) Korm. határozat a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Design Kompetencia Központjának létrehozásáról
1531/2019. (IX. 17.) Korm. határozat a Kecskemét Fejlődéséért Alap átalakításáról
1526/2019. (IX. 10.) Korm. határozat a Modern Városok Program keretében a veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark fejlesztéséhez és bővítéséhez szükséges többletforrás biztosításáról
1525/2019. (IX. 5.) Korm. határozat a balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium fejlesztéséről
1519/2019. (IX. 4.) Korm. határozat a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról

Forrás: http://njt.hu/