1670/2019. (XI. 29.) Korm. határozat a Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központjának megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

1667/2019. (XI. 28.) Korm. határozat az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás, a Gyógyszertámogatás és a Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportok egyes előirányzatainak megemeléséről

1660/2019. (XI. 21.) Korm. határozat szerzetesrendi fejlesztésekkel összefüggő intézkedésekről

1658/2019. (XI. 21.) Korm. határozat a „Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez” fejezeti kezelésű előirányzatra történő többletforrás bevonásáról

1657/2019. (XI. 21.) Korm. határozat a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 19. Szociális célú humánszolgáltatások alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzat-túllépésének jóváhagyásáról

1647/2019. (XI. 19.) Korm. határozat a Magyar Falu Program részeként ütemezetten megvalósuló, a kistelepüléseket érintő további útfelújítás előkészítéséhez szükséges 2019. évi forrás biztosításáról

1644/2019. (XI. 19.) Korm. határozat a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére 21 db nagykapacitású motorvonat beszerzéséről

1642/2019. (XI. 14.) Korm. határozat a Szegedi kézilabdacsarnok beruházás megvalósításáról

1641/2019. (XI. 14.) Korm. határozat a Sao Pauló-i vízgazdálkodás, szennyvíztisztítás és -elvezetés megoldását célzó projektek megvalósításáról

1640/2019. (XI. 14.) Korm. határozat a Dédestapolcsány Község Önkormányzata vis maior pályázatának támogatásáról, valamint a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XV. Pénzügyminisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és új jogcímek létrehozásáról

1637/2019. (XI. 14.) Korm. határozat az egyes települések nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének ideiglenes ellátásához kapcsolódó kiegészítő támogatás biztosításáról

1636/2019. (XI. 14.) Korm. határozat a traumatológiai szakma fix díjainak emelése érdekében szükséges forrás átcsoportosításáról

1634/2019. (XI. 14.) Korm. határozat az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek javításáról

1633/2019. (XI. 8.) Korm. határozat a GINOP-7.1.9-17-2017-00004 azonosító számú („Zalakaros gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről

1631/2019. (XI. 8.) Korm. határozat a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról

1630/2019. (XI. 8.) Korm. határozat az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2019. júliusi és augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

1628/2019. (XI. 8.) Korm. határozat egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

Forrás: http://njt.hu/