Gazdálkodási szabályzatok

Komplex gazdálkodási szabályzat

Beszerzési szabályzat

Közbeszerzési szabályzat

Kötelezettségvállalás szabályzata

Önkormányzati kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés szabályozása

Anyag és eszközgazdálkodás szabályozása

Gazdasági szervezet ügyrendje

Tervezés, gazdálkodás, ellenőrzés, adatszolgáltatás, beszámolás közös szabályzata

Vagyongazdálkodás rendje

Gépjármű használat szabályozása

Vezetékes és mobiltelefon használat

Hivatali helyiségek, berendezések, eszközök használata

Reprezentáció szabályozása

Kiküldetési szabályzat

Munkahelyi kulcskezelés