Belső ellenőrzés  – Belső kontroll szabályzatai

Belső ellenőrzési kézikönyv iratmintákkal

Belső kontrollrendszer szabályzata - költségvetési szervek

Köztulajdonú társaságok Belső Ellenőrzési Alapszabálya

Köztulajdonú társaságok Belső ellenőrzési kézikönyve

A Bkr. hatálya alá tartozó társaságok Belső kontrollrendszer szabályzata

Köztisztviselők Etikai Kódexe

IIA Etikai Kódex

Belső ellenőrök kötelező nyilatkozatai

IIA Nemzetközi Normák

Szervezeti integritást sértő események kezelési rendje

ÁSZ-önteszt belső kontrollrendszerhez - köztulajdonú társaságok

ÁSZ-önteszt belső kontrollrendszerhez - önkormányzatok