Belső ellenőrzés  – Belső kontroll szabályzatai

Belső ellenőrzési kézikönyv  - társaságok

Belső Ellenőrzési Alapszabálya - társaságok

Belső ellenőrzési kézikönyv – köztulajdonú társaságok 2022

Belső ellenőrzési kézikönyv - költségvetési szervek_2021

Belső kontrollrendszer szabályzata - költségvetési szervek 2021

Köztulajdonú társaságok Belső Ellenőrzési Alapszabálya_2022

A Bkr. hatálya alá tartozó társaságok Belső kontrollrendszer szabályzata

Köztisztviselők Etikai Kódexe

IIA Etikai Kódex

Belső ellenőrök kötelező nyilatkozatai

IIA Nemzetközi Normák

Szervezeti integritást sértő események kezelési rendje

ÁSZ-önteszt belső kontrollrendszerhez - köztulajdonú társaságok

ÁSZ-önteszt belső kontrollrendszerhez - önkormányzatok