Kockázatkezelés és Compliance (megfelelés) dokumentumok

Integrált kockázatkezelési szabályzat - Útmutató alapján

Integrált kockázatkezelési szabályzat - ETK ajánlás

Integrált kockázatkezelési szabályzat, melléklet minta

Kockázatkezelési politika

Megfelelési szabályzat

Ajánlás a compliance funkció kialakítására

Javaslat az SZMSZ kiegészítésére

Etikai Kódex

Nyilatkozat érdekeltségekről és egyéb jogviszonyokról

Bejelentő vonal

Bejelentővonal eljárásrend minta

Ajándékozási szabályzat

Megfelelési szervezet - compliance tevékenység kialakítása