Jogszabály módosítások magyarázata         

A Bkr. belső ellenőrzésre vonatkozó módosításai

A Takarékos törvény 2021. január 1-től hatályos, belső ellenőrzést érintő megváltozott előírásai

Számviteli törvény 2021. január 1-től hatályos, a Számviteli politika tartalmát érintő megváltozott előírásai

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyagok védelméről szóló  törvény 2020. évi változásai

A Bkr. a belső kontrollrendszerre vonatkozó, 2021. január 1-től hatályos változásai

Az Ávr. kötelezettségvállalásokra vonatkozó, 2021. január 1-től hatályos módosításai

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény munkaügyi szabályzatot érintő 2021. januártól hatályos változásai

A Munka törvénykönyvének a munkaügyi szabályzatot érintő 2021. január 1-től hatályos változásai

A közfeladatot ellátó szervek iratkezeléséről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 2021. január 1-től hatályos változásai

A 2013. évi törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról (Ibtv) 2021. január 1-től hatályos változásai