Jogszabályok, jogszabály módosítások magyarázata         

2019. évi CXX. Törvény a közbeszerzésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról

A Kbt. módosításával összefüggő belső szabályzatok aktualizálása - 2020. január

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása 

2019. évi C. törvény a Versenyképes Magyarország program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról  

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Bkr.) módosítása

A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) módosításának hatása a vonatkozó szabályzatokra (Belső ellenőrzési kézikönyv, Belső kontroll szabályzat)

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 386/2011. (XII.31.) Korm. rendelet módosítása

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) módosítása

9/2020.(I-31.) Korm. rendelet az egyes közbeszerzési tárgyú rendeletek módosításáról